Legea 151/2014: Breviar retragere de la tranzacţionare

Gabriel ŢECHERĂPiaţa de Capital

1. Retragerea de la tranzacţionare în temeiul Legii 151/2014

 1.1. AGA Extraordinară

Retragerea de la tranzacţionare în temeiul Legii 151/2014 se face prin simpla decizie a AGA în condiţiile art. 117 din Legea 31/1990 (AGA Extraordinară).

Dacă AGA nu decide tranzacţionarea în continuare pe o piaţă reglementată sau pe un ATS, atunci acţionarii au dreptul să se retragă în condiţiile art. 134 din Legea 31/1990, cu derogări privind modul de calcul al termenului pe care îl au acţionarii la dispoziţie pentru iniţierea procedurii.

 1.2. Procedura de retragere a acţionarilor din societate.

Caracteristicile principale ale retragerii în condiţiile art. 134 din Legea 31/1990:

 1. Acţionarul depune cererea de retragere din societate împreună cu certificatul de acţionar la societate.
 2. Acţiunile trec în proprietatea societăţii (răscumpărare)
 3. Societatea solicită ORC numirea unui expert pentru determinarea preţului pe care trebuie să îl plătească
 4. ORC numeşte expertul
 5. Expertul determină preţul ca medie a valorilor determinate prin două metode de evaluare
 6. Societatea plăteşte preţul stabilit de expert

Din perspectiva societăţii, marele avantaj al procedurii de retragere din societate în temeiul art. 134 din Legea 31/1990, este că, în marea majoritate a cazurilor, suma care trebuie plătită către acţionari este semnificativ mai scăzută decât cea care ar trebui plătită aplicând procedura de retragere prevăzută prin Dispunerea de Măsuri CNVM nr. 8/2006. Aceasta se datorează faptului că valoarea unei acţiuni este determinată ca medie a valorilor obţinute prin două metode de evaluare, dintre care una este în mod obligatoriu metoda valorii de piaţă.

1.3. Data limită pentru exercitarea dreptului de retragere

 1. Dacă AGA nu se desfăşoară în termenul stabilit de art. 2 din Legea 151/2014: 25 mai 2015
 2. Dacă AGA nu adoptă o hotărâre, indiferent de motiv: 90 zile de la data AGA
 3. Dacă AGA aprobă retragerea de la tranzacţionare: 90 zile de la publicarea hotărârii în condiţiile art. 2 din Legea 151/2014

1.4. Momentul retragerii de la tranzacţionare

 1. Dacă AGA aprobă retragerea de la tranzacţionare: imediat după depunerea cererii către BVB însoţită de hotărârea AGA publicată în Monitorul Oficial al României partea a IV-a. Depinde însă de procedurile interne al BVB, administratorul pieţei RASDAQ
 2. În toate celalate cazuri: la data desfiinţării RASDAQ, 26 octombrie 2015

2. Obligaţii de raportare şi publicitate

2.1. Reglementările specifice pieţei de capital

RASDAQ nu este piaţă reglementată, ca urmare prevederile următoarelor acte normative nu sunt aplicabile societăţilor listate pe RASDAQ:

 1. Legea 297/2004 privitoare la piaţa de capital
 2. Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privitor la emitenţii de valori mobiliare
 3. Dispunerea de Măsuri CNVM nr. 8/2006 privitoare la instituirea unei proceduri temporare de retragere de la tranzacţionare (sic! Un splendid provizorat care durează de 8 ani)
 4. Dispunerea de Măsuri CNVM nr. 11/2010 privitoare la obligaţiile de raportare ale societăţilor listate pe RASDAQ şi pe piaţa valorilor mobiliare necotate

Prin consecinţă, nu există nici o obligaţie de raportare la BVB şi ASF, nici sub formă de rapoarte curente (incluzând convocările AGA sau hotărârile adoptate) nici sub formă de rapoarte periodice (inclusiv raportul anual)

Chiar dacă Dispunerea de Măsuri CNVM nr. 11/2010 stabileşte astfel de obligaţii, în fapt:

 • Nu sunt legale, CNVM nu are autoritatea legală să reglementeze societăţi ale căror acţiuni nu sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată. Din perspectiva aceasta, dispunerea de măsuri adaugă la lege instituind obligaţii pentru societăţi pentru care legea nu dispune.
 • Nu există nici o sancţiune pentru nerespectarea acestor prevederi. Sancţiunile prevăzute de lege şi regulament sunt aplicabile strict societăţilor ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată, şi nu au fost preluate în dispunerea de măsuri

2.2. Neefectuarea rapoartelor curente

Efectul lipsei raportului curent de convocare este că acţionarii nediligenţi, obişnuiţi să primească informarea asupra convocării AGA prin BVB, vor fi luaţi prin surprindere şi foarte probabil vor absenta la AGA.

Lipsa raportului curent referitor la hotărârea AGA nu are nici un efect din perspectiva acţionarilor, întrucât Legea 151/2014 prevede mai multe modalităţi de comunicare a rezultatului. Poate însă avea efectul de a suspenda tranzacţionare începând cu data AGA, dacă a fost publicat raportul curent privitor la convocare. Suspendarea tranzacţionării este critică pentru derularea fără incidente a procedurii de retragere de la tranzacţionare.

2.3. Reglementările aplicabile publicărilor

Singurele prevederi aplicabile sunt cele din Legea nr. 31/1990, coroborate cu prevederile art. 2 din Legea 151/2014:

 • Convocator: Monitorul Oficial al Romăniei partea a IV-a şi ziar local
 • Hotărâre: Monitorul Oficial al României partea a IV-a, pagină web societate (dacă există), pagină web ASF, pagină web BVB şi ziar naţional

3. AGA

3.1. Ordinea de zi

În aplicarea prevederilor Legii 151/2014, ordinea de zi trebuie să conţină trei puncte distincte:

 1. Retragerea de la tranzacţionare de pe RASDAQ
 2. Iniţierea demersurilor pentru admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată
 3. Iniţierea demersurilor pentru tranzacţionarea în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare

În anumite condiţii, care ţin de situaţia concretă a societăţii, poate fi extrem de utilă includerea pe ordinea de zi a unui punct privitor la răscumpărarea de acţiuni în temeiul art 1031 din Legea 31/1990.

3.2. Convocare

Convocarea se va face prin publicare în Monitorul Oficial şi un ziar local.

Raportul curent este opţional, şi poate fi foarte util în anumite situaţii concrete. Regula generală este că ar trebui evitat, dar atunci când este util, poate fi publicat un raport curent privitor la convocarea AGA.

3.3. Variante de desfăşurare

În conformitate cu prevederile legii 151/2014, AGA convocată pentru retragerea de la tranzacţionare poate avea unul din următoarele rezultate:

 • AGA nu se desfăşoară din lipsă de cvorum

Data limită pentru exercitarea dreptului de retragere din societate: 90 zile de la data AGA
Retragerea de la tranzacţionare: 26 octombrie 2015

 • AGA se desfăşoară fără să ia o decizie

Data limită pentru exercitarea dreptului de retragere din societate: 25 mai 2015
Retragerea de la tranzacţionare: 90 zile de la data AGA

 • AGA hotărăşte retragerea de la tranzacţionare

Data limită pentru exercitarea dreptului de retragere din societate: 90 zile de la publicarea hotărârii AGA
Retragerea de la tranzacţionare: depinde de procedurile interne ale BVB; nu ar trebui să dureze mai mult de 2 săptămâni de la publicarea hotărârii AGA.

3.4. Publicarea hotărârii AGA

Hotărârea AGA se publică:

 1. Pe www.nume-societate.ro
 2. Pe www.asfromania.ro
 3. Pe www.bvb.ro
 4. În Monitorul Oficial al României
 5. Într-un cotidian naţional

Opţional, poate fi publicat şi un raport curent pe BVB, poate fi util în anumite situaţii concrete.

4. Scenarii posibile pentru retragerea de la tranzacţionare

Retragerea de la tranzacţionare se face în urma depunerii la BVB a unei cereri, însoţită de hotărârea AGA publicată în Monitorul Oficial al României.
În funcţie de publicarea sau nu a celor două rapoarte curente, precum şi de adoptarea sau nu de către AGA a unei hotărâri de a aprobare a retragerii de la tranzacţionare, există şase scenarii posibile (presupunând că în cazul în care AGA nu adoptă o hotărâre, nu se publică raport curent privitor la AGA).

Fără rapoarte curente / Fără hotărâre AGA
 • Probabilitate foarte mare ca acţionarii să rateze termenul de depunere a cererii de retragere din societate.
 • Acţiunile nu se suspendă de la tranzacţionare.
 • Societatea se delistează pe 26 octombrie 2015, odată cu desfiinţarea RASDAQ.