XDecTree #5: Decizii necesare divizare asimetrică cel puţin o societate beneficiară constituită ca efect al divizării

Gabriel ŢECHERĂDivizare Societate

Lista deciziilor necesare pentru configurare divizare asimetrică (divizare totală asimetrică) sau desprindere asimetrică (divizare parţială asimetrică, divizare prin desprindere asimetrică), în situaţia în care cel puţin una din societăţile nou înfiinţate se constituie ca efect al divizării sau desprinderii.