Aceasta este o foaie de calcul care simulează o fuziune prin absorbție cu o singură societate absorbită.

Opțiuni la dispoziția utilizatorilor

Utilizatorii pot selecta metoda de evaluare a aportului net de fuziune și modul de tratare a rezervelor societății absorbite.

Metoda de evaluare a aportului net

Utilizatorul poate alege între metoda evaluării globale și metoda activului net contabil. Spre deosebire de metoda activului net contabil care utilizează datele înregistrate în contabilitate în mod direct, metoda evaluării globale presupune evaluarea celor două societăți participante de către evaluatori autorizați.

Modul de tratare a rezervelor societății absorbite

Utilizatorul poate alege între o fuziune prin absorbție fără transfer de rezerve de la societatea absorbită la societatea absorbantă și o fuziune prin absorbție cu transfer de rezerve optimizat fiscal. Atunci când societatea absorbită nu are rezerve cu relevanță fiscală, fuziunea poate fi realizată fără transfer de rezerve. În acest caz întreaga diferență dintre activul net contabil transferat și capitalul social nou emis de către societatea absorbantă se înregistrează ca primă de fuziune. În cazul în care societatea absorbită a înregistrat rezerve din reevaluare sau rezerve legale, simularea este proiectată să optimizeze transferul de rezerve, din punct de vedere fiscal.

Efectul deținerilor încrucișate

Simularea ia în calcul atât efectul acțiunilor proprii deținute de fiecare societate în parte cât și efectul deținerilor încrucișate, respectiv al acțiunilor deținute de societatea absorbantă la societatea absorbită, și reciproc.

Avertizări

Foaia de calcul conține avertizări pentru cazurile în care structura patrimonială a fuziunii prin absorbție conduce la valori negative ale primei de fuziune, respectiv la valori nule sau negative ale acțiunilor emise de către societățile participante. Deasemenea sunt semnalate riscurile fiscale, în măsura în care din datele furnizate poate fi dedusă existența lor.