Noul Cod Fiscal: Regimul fiscal al reorganizărilor

Gabriel-Andrei ŢECHERĂDivizare Societate, Fiscalitate, Fuziune Societăți

Fuziuni: relaxarea condițiilor privitoare la acționariat

ÎÎn cazul fuziunilor, pe lângă situația în care se înregistrează retrageri din societate în baza prevederilor legale, alte trei variante nu erau incluse, fără absolut nici o justificare logică sau economică, între cele neutre fiscal: cazul societății absorbite cu activ net negativ, cazul societății absorbite deținute în proporție de 100% de societatea absorbantă, și cazul fuziunii în care datorită ratei de schimb, acționarii cu număr mic de acțiuni nu dobândesc la schimb acțiuni în societatea absorbantă. Problema vine din faptul că aplicarea regimului fiscal neutru este condiționat pe vechiul cod de dobândirea de către participanții la societățile care fuzionează de titluri la societățile succesoare.

Din nou, câteva exemple pentru clarificare.

Cazul fuziunii prin absorbție cu retragere

Fuziune prin absorbție cu retragere acționari

Fuziune prin absorbție cu retragere acționari

Să luăm cazul fuziunii prin absorbție a două societăți cu acționariat diferit. Ca efect al fuziunii societatea absorbantă va emite un număr de acțiuni ce urmează a fi distribuite acționarilor societății absorbite prin aplicarea unei rate de schimb asupra numărului de acțiuni deținute de aceștia. În absența cererilor de retragere, ambii acționari ai societății absorbite dobândesc acțiuni emise de societatea absorbantă. Dacă însă unul dintre acționari își exercită dreptul de retragere din societate, acțiunile sale vor fi răscumpărate de societatea absorbită. În consecință, acest acționar nu va dobândi acțiuni emise de societatea absorbantă, ceea ce face ca operațiunea să nu îndeplinească cerințele codului fiscal pentru a fi neutră fiscal.

Cazul societății absorbite cu activ net negativ

Fuziune prin absorbție - societate absorbită cu activ net negativ

Fuziune prin absorbție – societate absorbită cu activ net negativ

Mai interesant este cazul în care societatea absorbită are datorii mai mari decât activele sale, respectiv capitaluri proprii (sau activ net) negative. Deși la prima vedere situația pare exotică, realitatea este că acest tip de operațiune are valoare practică, ca alternativă la faliment în cazul societăților în mare dificultate financiară. Așa cum este echitabil, într-un astfel de scenariu acționarii societății absorbite nu dobândesc acțiuni la societatea absorbantă. Din acest motiv, restructurarea unei societăți falimentare prin absorbție, nu satisface cerința impusă de vechiul cod pentru a fi neutră fiscal.

Cazul societății absorbite deținută 100% de societatea absorbantă

Fuziune prin absorbție - societatea absorbantă deține 100% din societatea absorbită

Fuziune prin absorbție – societatea absorbantă deține 100% din societatea absorbită

O situație similară din punct de vedere al acționariattului este cea în care societatea absorbantă deține 100% din societatea absorbită. În practică acest scenariu este relativ frecvent întâlnit, și are ca scop pur și simplu eliminarea unui nivel de într-o structură de grup arborescentă. Prin fuziune societatea absorbantă preia integral patrimoniul societății absorbite fără a dobândi acțiuni la schimb (pentru că ar însemna să dobândească propriile acțiuni, lucru interzis prin lege). În consecință, nici în acest scenariu nu este îndeplinită cerința ca acționarii societății absorbite să dobândească acțiuni la societatea absorbantă, impusă de vechiul cod pentru ca operațiunea să fie neutră fiscal.

Cazul societății absorbite cu acționari cu număr mic de acțiuni

Fuziune prin absorbtie - rata de schimb mediumÎn fine, ultimul dintre scenariile de fuziune care nu este acoperit prin definiția dată fuziunii neutre fiscal de vechiul cod (în același timp foarte frecvent întâlnit în practică), este acela în care, datorită ratei de schimb și a numărului mic de acțiuni deținut de o parte din acționarii societății absorbite, aceștia nu dobândesc nici o acțiune la societatea absorbantă. În exemplul din imagine, rata de schimb a acțiunilor este de 1 acțiune emisă de societatea absorbantă pentru fiecare 100 acțiuni emise de societatea absorbită. prin aplicarea acestei rate de schimb, acționarul care deține 20% în societatea absorbită nu dobândește nici o acțiune la societate absorbantă.

La fel ca în cazul divizărilor, aceste situații de excepție nu se pliază pe definiția fuziunii din vechiul cod fiscal, motiv pentru care există riscul de fiscalizare. Deși mai puțin clar ca în privința divizărilor, prin faptul că în noul cod a fost eliminată condiția ca participanții să primească titluri la societatea absorbantă (noul text vorbește despre emiterea de titluri către aceștia), toate cele patru situații prezentate mai sus devin neutre fiscal.

Trăgând linie, noul cod fiscal lămurește dintr-un foc toate ambiguitățile privitoare la încadrarea operațiunilor de reorganizare în categoria operațiunilor neutre fiscal. Deși nu este perfect (ar fi fost mult mai bine dacă în cazul divizărilor ar fi fost menținută condiția de proporționalitate definită însă în raport cu valorile de piață ale patrimoniilor implicate, și dacă în cazul fuziunilor ar fi fost introdusă o formulare care să includă în clar mai multe situații practice), este de așteptat ca mediul de afaceri să reacționeze pozitiv iar efectul va fi că vom asista la o perioadă în care multe idei de reorganizare care au murit din fașă din pricina riscului de fiscalizare nejustificată economic, să fie repuse pe ordinea de zi a soietăților românești.