Simulare divizare asimetrică parțială (desprindere asimetrică în interesul acționarilor)

Aceasta este o foaie de calcul care simulează o divizare asimetrică parțială (desprindere asimetrică în interesul acționarilor) cu tranmsitere de patrimoniu către o singură societate înființată în acest scop, cu luarea în calcul a unui număr de maximum 5 acționari care dobândesc acțiuni la Societatea beneficiară.

Opțiuni la dispoziția utilizatorilor

Utilizatorii pot selecta metoda de evaluare a aportului net de divizare și modul de tratare a rezervelor societății divizate.

Metoda de evaluare a aportului net

Utilizatorul poate alege între metoda evaluării globale și metoda activului net contabil. Spre deosebire de metoda activului net contabil care utilizează datele înregistrate în contabilitate în mod direct, metoda evaluării globale presupune evaluarea de către evaluatori autorizați, atât a societății divizate cât și a părții din afacere care se desprinde.

Modul de tratare a rezervelor societății divizate

Utilizatorul poate alege între o divizare asimetrică parțială (desprindere asimetrică în interesul acționarilor) fără transfer de rezerve de la societatea divizată la societatea beneficiară și o divizare asimetrică parțială (desprindere asimetrică în interesul acționarilor) cu transfer de rezerve optimizat fiscal. Atunci când activele transferate nu au fost reevaluate, și deci societatea divizată nu are înregistrate rezerve din reevaluare aferente acestor active, divizarea parțială poate fi realizată fără transfer de rezerve. În acest caz întreaga diferență dintre activul net contabil transferat și capitalul social nou emis de către societatea beneficiară se înregistrează ca primă de divizare. În cazul în care societatea divizată a înregistrat rezerve din reevaluare aferente activelor transferate, simularea este proiectată să optimizeze transferul de rezerve, din punct de vedere fiscal.

Metoda de alocare a acțiunilor

Metoda pro-rata este utilă în cazul divizării asimetrice în care din cauza distribuției acțiunilor nu poate fi stabilită o variantă de alocare agreată de toți acționarii înainte de publicarea proiectului. În aceste situații acționarii sunt consultați cu privire la opțiunea lor în legătură cu alocarea de acțiuni în cadrul divizării. Cea mai utilizată metodă de alocare este metoda pro-rata proporțional cu participațiile deținute în societatea divizată de către acționarii care optează pentru participarea la divizare.

Efectul acțiunilor proprii

Simularea ia în calcul efectul acțiunilor proprii deținute de societatea divizată.

Efectul rotunjirilor asupra calculului numărului de acțiuni emise sau anulate

În cazul metodei pro-rata, în foarte multe situații, numărul de acțiuni emise efectiv în cadrul unei divizări asimetrice este diferit de cel rezultat din calculul patrimonial, din cauza rotunjirii până la cel mai apropiat întreg a numărului de acțiuni alocate fieecărui acționar în parte (lucru valabil și pentru acțiunile anulate). Simulatorul calculează aceste diferențe însă alocarea lor rămâne la latitudinea societăților implicate.

Avertizări

Foaia de calcul conține avertizări pentru cazurile în care structura patrimonială a divizării asimterice conduce la valori negative ale primei de divizare, respectiv la valori nule sau negative ale activelor nete contabile ale societăților participante. În cazul în care utilzatorul optează pentru alocarea în varianta negociată, simulatorul conține avertizări pentru cazurile de sub- sau supra-alocare, precum și pentru cazurile în care acționarilor li se alocă pachete de acțiuni mai mari decât valoarea maximă admisă pentru fiecare caz în parte. Deasemenea sunt semnalate riscurile fiscale, în măsura în care din datele furnizate poate fi dedusă existența lor.