TITLUL I Dispoziţii generale (art. 1 – art.4)
TITLUL II Constituirea societăţilor (art. 5 – art. 64)
CAP. 1 Actul constitutiv al societăţii (art. 5 – art. 17)
CAP. 2 Formalităţi specifice pentru constituirea societăţii pe acţiuni prin subscripţie                         publică (art. 18 – art. 35)
CAP. 3 Înmatricularea societăţii (art. 36 – art. 45)
CAP. 4 Efectele încălcării cerinţelor legale de constituire a societăţii (art. 46 – art. 59)
CAP. 5 Unele dispoziţii procedurale (art. 60 – art. 64)
TITLUL III Funcţionarea societăţilor (art. 65 – art. 166)
CAP. 1 Dispoziţii comune  (art. 65 – art. 74)
CAP. 2 Societăţile în nume colectiv  (art. 75 – art. 87)
CAP. 3 Societăţile în comandită simplă  (art. 88 – art. 90)
CAP. 4 Societăţile pe acţiuni  (art. 91 – art. 186)
SECŢIUNEA I Despre acţiuni  (art. 91 – art. 109)
SECŢIUNEA a II-a Despre adunările generale  (art. 110 – art. 1361)
SECŢIUNEA a III-a Despre administraţia societăţii  (art. 137 – art. 158)
Subsecţiunea I Sistemul unitar  (art. 137 – art. 1521)
Subsecţiunea a II-a Sistemul dualist  (art. 153 – art. 15310)
A. Directoratul  (art. 1531 – art. 1535)
B. Consiliul de supraveghere  (art. 1536 – art. 15310)
Subsecţiunea a III-a Dispoziţii comune pentru sistemul unitar şi sistemul dualist
(art. 15312 – art. 158)
SECŢIUNEA a IV-a Auditul financiar, auditul intern şi cenzorii  (art.159 – art.166)
(cont.) TITLUL III Funcţionarea societăţilor: CAP. 4 Societăţile pe acţiuni (art.167–art.203)
SECŢIUNEA a V-a Despre emiterea de obligaţiuni  (art. 167 – art. 176)
SECŢIUNEA a VI-a Despre registrele societăţii şi despre situaţiile financiare anuale
(art. 177 – art. 186)
CAP. 5 Societăţile în comandită pe acţiuni  (art. 187 – art. 190)
CAP. 6 Societăţile cu răspundere limitată  (art. 191 – art. 203)
TITLUL IV Modificarea actului constitutiv  (art. 204 – art. 221)
CAP. 1 Dispoziţii generale  (art. 204 – art. 206)
CAP. 2 Reducerea sau majorarea capitalului social  (art. 207 – art. 221)
TITLUL V Excluderea şi retragerea asociaţilor  (art. 222 – art. 226)
TITLUL VI Dizolvarea, fuziunea şi divizarea societăţilor  (art. 227 – art. 25119)
CAP. 1 Dizolvarea societăţilor  (art. 227 – art. 2371)
CAP. 2 Fuziunea şi divizarea societăţilor  (art. 238 – art. 25119)
TITLUL VII Lichidarea societăţilor  (art. 253 – art. 2702)
CAP. 1 Dispoziţii generale  (art. 252 – art. 261)
CAP. 2 Lichidarea societăţilor în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată  (art. 262 –art. 263)
CAP. 3 Lichidarea societăţilor pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni
(art. 264 – art. 2702)
TITLUL VII1 Societatea europeană  (art. 2702a) – art. 2702e))
TITLUL VIII Contravenţii şi infracţiuni  (art. 2703 – art. 2821)
TITLUL IX Dispoziţii finale şi tranzitorii (art. 283 –art. 294)