XDocList #6: Documente pentru Divizare Asimetrică Societăţi beneficiare existente şi nou înfiinţate - Cod: LSTDivA11

Gabriel ŢECHERĂDivizare Societate

Pachet de Bază Acte Necesare Divizare - Cod: LSTDivS ⇓
 • Decizie CA societate divizată: stabilire caracteristici esenţiale ale divizării
 • Proces-verbal inventariere patrimoniu societate divizată
 • Situaţii financiare divizare – societate divizată
 • Raport de evaluare societate divizată
 • Proiect divizare
 • Decizie CA societate divizată: aprobare proiect divizare
 • Formular ORC divizare – faza 1 societate divizată
 • Declaraţie stingere pasiv
 • Cerere desemnare expert
 • Raport CA societate divizată
 • Raport expertiză
 • Raport audit societate divizată
 • Decizie CA societate divizată: aprobare împărţire patrimoniu extrabilanţier
 • Lista contractelor de valoare mare cu distribuire pe societăţi participante
 • Convocator AGA societate divizată
 • Proces-verbal AGA societate divizată
 • Hotărâre AGA societate divizată
 • Formular ORC divizare – faza 2
 • Decizie CA societate divizată: aprobare grilă schimb acţiuni
 • Protocol de predare-primire patrimoniu transmis prin divizare
Pachet Adiţional Acte Divizare Asimetrică cu Societăţi Beneficiare Existente şi Nou Înfiinţate ⇓
 • Proces-verbal inventariere patrimoniu societăţi beneficiare
 • Situaţii financiare societăţi beneficiare
 • Rapoarte evaluare societăţi beneficiare
 • Decizii CA societăţi beneficiare: aprobare proiect divizare
 • Formular ORC divizare – faza 1 societăţi beneficiare
 • Rapoarte CA societăţi beneficiare
 • Rapoarte audit societăţi beneficiare
 • Convocatoare AGA societăţi beneficiare
 • Procese-verbale AGA societăţi beneficiare
 • Formular consultare acţionari societate divizată privitor la modul de alocare a acţiunilor
 • Decizie CA societate divizată: validare rezultate consultare acţionari
 • Hotărâri AGA societăţi beneficiare
 • Acte adiţionale majorare de capital societăţi beneficiare
 • Cerere rezervare denumire
 • Act constitutiv
 • Acte deschidere cont şi vărsăminte capital social
 • Declaraţii fondatori
 • Declaraţii administratori
 • Actul doveditor referitor la sediul social
 • Formular ORC înmatriculare societate
Decizii Divizare Asimetrică – Cel Puţin o Societate Beneficiară Constituită ca Efect al Divizării
Pentru întrebări, vă rog folosiţi link-ul dedicat din header (deasupra siglei, stânga – sus).
Pentru feed-back, vă rog folosiţi formularul dedicat (flotant, dreapta – jos).
Denumirea divizare asimetrică este echivalentă cu divizare totală asimetrică.